PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

X Cicle de música

any 2004

 

 

             
             

 
30 de gener 20 de febrer 28 de març 30 de maig 29 d'octubre 27 de novembre  
             
             

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com