PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

què pensem

 

 

 

     
 

En cremar-se el Gran Teatre del Liceu, el 31 de gener 1994, va sorgir una espontània i extraordinària onada solidària, tant a nivell humà com a nivell econòmic.

Tal i com s'ha pogut dur a terme la reconstrucció del Liceu, perquè forma part del nostre entorn cultural, també creiem que es pot i cal construir o reconstruir la vida de tots aquells que malviuen al Raval, el barri que envolta el Liceu.
 
     

 

 

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com