PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

projectes recents

 

 

     
 

Projectes assolits l’any 2018 - XXIV Cicle

1.500 € AMICS DEL QUART MÓN (Famílies)

1.500 € ANEM PER FEINA (Dones)

1.500 € ARRELS (Sense sostre)

 
     
Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona