PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

projectes recents

 

 

     
 

Projectes assolits l’any 2019 - XXV Cicle

1.700 € ELS QUATRE VENTS (Famílies)

1.700 € AVISMÓN (Gent Gran-Dones-Homes)

1.700 € ASSÍS C. D’ACOLLIDA (Sense sostre)

 
     
Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona