PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

XXX CICLE DE MÚSICA PER LA SOLIDARITAT - Concert núm. 3

 

Dissabte 27 d’abril a les 7 de la tarda

Capella de la Presentació-Palau de Bellafila

Bellafila, 4, darrera l'Ajuntament de Barcelona

QUARTET BARROC DE SANT SIMÓ

Víctor Vives, flauta de bec

Joan Vives, flautes de bec

Xavier Domínguez, guitarra barroca

Jordi Feliu, violoncel


_______________________________________________________________________

XXX CICLE DE MÚSICA PER LA SOLIDARITAT - Concert núm. 4

 
Dissabte 1 de juny a les 8 del vespre

Parròquia de Sant Agustí

Pl. de Sant Agustí, 1 - carrer Hospital

 

Direcció, Josep Miquel Mindán

programa

_______________________________________________________________________

 
 

 

 

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com