PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

XXX CICLE DE MÚSICA PER LA SOLIDARITAT - Concert núm. 2

 


Dissabte 9 de març de 2024, a les 6 de la tarda

Oratori de Sant Felip Neri

Plaça de Sant Felip Neri - Barcelona

 

 

Salvador Oriola, clarinet
Josep Lluís Viladot, orgue
Òscar Boada, direcció


_______________________________________________________________________

XXX CICLE DE MÚSICA PER LA SOLIDARITAT - Concert núm. 3

 


Dissabte 27 d’abril a les 7 de la tarda

Capella de la Presentació-Palau de Bellafila

Bellafila, 4, darrere l'Ajuntament de Barcelona

 

QUARTET BARROC DE SANT SIMÓ

 


programa

_______________________________________________________________________

 
 

 

 

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com