PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

VIII Cicle de música

any 2002

 

 

           
           

25 de gener 8 de març 26 d'abril 31 de maig 19 d'octubre 29 de novembre
           
           

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com