PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

II Cicle de música

any 1996

 

 

           
           

10 de febrer 10 de març 12 d'abril 7 de juny 4 de desembre 18 de desembre
  (1)        
           
(1): El concert es va repetir al desembre, perque la Rosario Hernández es va posar malalta i la va substituïr en Pere Serra.

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com