PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

IX Cicle de música

any 2003

 

 

             
             

17 de gener 14 de març 27 d'abril 1 de juny 18 d'octubre 21 de novembre 29 de novembre
            (3)
             
(3) concert extra, previ a la celebració del X aniversari de l'associació

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com