PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

XII Cicle de música

any 2006

 

 

             
             

 
25 de gener 15 de març 21 d'abril 10 de juny

28 d'octubre

24 de novembre  
             
             

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com