PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

XV Cicle de música

any 2009

 

 

             
             
 
31 de gener 22 de març 15 de maig 13 de juny

24 d'octubre

27 de novembre  
             
             

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com