PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

IV Cicle de música

any 1998

 

 

           
           

31 de gener 27 de febrer 9 de maig 12 de juny 17 d'octubre 20 de novembre
(2)          
           
(2): Aquest concert no el va poder fer la Coral Impromptu per malaltia del director i d'alguns cantaires. El va fer el cor Adinoi de L'Hospitalet, salvant així la situació.

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com