PER L'ALTRE COR CREMAT DE BARCELONA

-ajut al quart món-                               des de 1994   

XIV Cicle de música

any 2008

 

 

             
             

25 de gener 29 de febrer 12 d'abril 25 d'abril 23 de maig 3 d'octubre 28 de novembre
      (4) (5)    
             
(4) concert extra, previ a la celebració del XV aniversari de l'associació
(5) en agraïment al Cor Adinoi, recordant la substitució de l'any 1998 a la Coral Impromptu, per malaltia del director i de cantaires

 

Associació per l'Altre Cor Cremat de Barcelona - Carrer Joan Güell, 160, entl. 3a - 08028 - Barcelona
inscrita al registre d'associacions amb el núm.15373/1 en data 1/7/1994
l'activitat principal és el foment i la defensa dels drets cívics, socials i de la persona
tel. 93 490 11 68      corcremat@gmail.com